Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos : [straipsnių rinkinys] / Panevėžio kolegija ; sudarytojos Lionė Lapinskienė, Rimanta Pagirienė, Vilija Raubienė ; [redaktorė Lionė Lapinskienė]
Išleidimo duomenys:
Panevėžys : Panevėžio kolegija, 2016 (Vilnius : Standartų sp.)
Apimtis:
406, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 21 x 23 cm
Pastabos:
Skiriama Panevėžio mokytojų seminarijos 1 laidos (1925 m.) 90-mečiui ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
Dalis teksto gretut. liet., angl.
Aut.: Ona Aleksiūnienė, Daiva Andrašūnienė, Konstancija Banionienė, Juozas Brazauskas, Reda Eidukienė, Jūratė Gaidelienė, Laima Guobienė, Stanislovas Guobis, Veronika Inčiūraitė-Barniškienė, Rasa Juknevičienė, Irena Jurkevičiūtė-Banienė, Julius Kanarskas, Leonas Kaziukonis, Liudvika Knizikevičienė, Laima Lapėnienė, Lionė Lapinskienė, Vytautas Masiliūnas, Stasė Mikeliūnienė, Rimanta Pagirienė, Audronė Palionienė, Donatas Pilkauskas, Aldonas Pupkis, Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Daiva Ramanauskienė, Vilija Raubienė, Gediminas Sargūnas, Marija Tonkuvienė, Albertas Valančius, Algirdas Vilkas, Egidijus Žukauskas
Bibliogr. str. gale ir išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 383-402
Kn. taip pat: Redaktorės pastabos / Lionė Lapinskienė, p. 376-378
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-8175-02-8 (įr.) : 11,40 Eur.
UDK:
377.8(474.5)(091)
378.6(474.5)(091)
Tema:
Panevėžio kolegija - Istorija
Panevėžio mokytojų seminarija - Istorija
Kolegijos - Lietuva - Panevėžys - Istorija
Mokytojų institutai - Lietuva - Panevėžys - Istorija
Mokytojai - Rengimas - Lietuva - Panevėžys - Istorija
Šifras:
Saugykla : B 16-6714
Saugykla : B 16-6714
Abonementas : 377.8(474.5)(091)/Ke-68
Kraštotyros skyrius : 377.8(474.5)(091)/Ke-68
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį