Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Mukienė, Danutė (1957-)
Antraštė:
Polonezų kelias : gyvenimas, kurio nepakartosi : [informacinis-pažintinis leidinys apie kompozitorių, valstybės, politikos ir visuomenės veikėją M.K. Oginskį (1765-1833)] / Danutė Ramonaitė-Mukienė
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas)
Apimtis:
191 p. : iliustr., faks., nat., portr. ; 29 cm
Pastabos:
Bibliogr. išnašose
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės / sudarytoja Loreta Sungailienė, p. 173-189
Tiražas 1000 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-9955-818-19-9 : 7,90 Eur.
UDK:
78.071.1(438)(092)
78.071.1(474.5)(=162.1)(092)
929.5(474.5)
947.45
908(474.5)
Apie asmenį:
Ogiński, Michał Kleofas, 1765-1833 - Buvimo ir gyvenimo vietos
Tema:
Oginskiai (giminė) - Buvimo ir gyvenimo vietos - Lietuva
Oginskiai (giminė) - Buvimo ir gyvenimo vietos - Baltarusija
Oginskiai (giminė) - Buvimo ir gyvenimo vietos - Lenkija
Kompozitoriai - Lenkija - Buvimo ir gyvenimo vietos
Lietuvos lenkų kompozitoriai - Buvimo ir gyvenimo vietos
Didikai - Lietuva - Buvimo ir gyvenimo vietos
Didikai - Lietuva - Kultūrinis gyvenimas
Lietuva - Vietovės istorija
Susiję dokumentai:
The path of polonaises. Vilnius : The Regional Cultural Initiatives Center, 2015
Šifras:
Saugykla : D 17-867
Abonementas : 78.071.1(438)(092)/Mu-31
Muzikos knygų fondas : 78.071.1(438)(092)/Mu-31
Muzikos knygų fondas : 78.071.1(438)(092)/Mu-31
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį