Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Antraštė:
Atsiminimai apie skulptorių Juozą Mikėną / parengė Gražina Marija Martinaitienė
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2017 (Vilnius : BALTO print)
Apimtis:
231, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 26 cm
Pastabos:
Aut.: Petras Aleksandravičius, Alfonsas Ambraziūnas, Feliksas Bieliauskas, Konstantinas Bogdanas, Kazys Boruta, Stasys Budrys, Mečislovas Bulaka, Antanina Butkutė-Ramelienė, Julius Būtėnas, Feliksas Daukantas, Valys Drazdauskas, Eugenija Dvarionaitė-Mikėnienė, Jurgis Dvarionas, Antanas Gudaitis, Galina Jackevičiūtė, Gediminas Jokūbonis, Vytautas Jurkūnas, Vladas Karatajus, Jonas Kasparavičius, Vaidutis Kasperavičius, Juozas Kėdainis, Jonas Kuzminskis, Vytautas Mackevičius, Jonas Mackonis, Vytautas Mačiuika, Algimantas Mačiulis, Akvilė Mikėnaitė, Algimantas Mikėnas, Jonas Mikėnas, Vladislovas Mikučianis, Algimantas Mitrikas, Levas Ozerovas, Augustinas Savickas, Liudvikas Strolis, Konstantinas Širmenis, Teofilis Tilvytis, Stasys Vaitkus, Antanas Venclova, Veronika Vildžiūnaitė, Viktoras Vizgirda
Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės / sudarė Deimantė Kukulienė, p. 222-231
Kn. taip pat: Įvadas / Gražina Marija Martinaitienė, p. 9-10
Tiražas 500 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-426-096-4 (įr.)
UDK:
73.071.1(474.5)(092)
821.172-94
Apie asmenį:
Mikėnas, Juozas, 1901-1964 - Atsiminimai
Tema:
Skulptoriai - Lietuva - Atsiminimai
Atsiminimai, lietuvių
Šifras:
Meno knygų fondas : 73.071.1(474.5)(092)/At-45
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį