Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Skirius, Juozas (1957-)
Antraštė:
Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926-1940 metais: suartėjimo kelių paieškos : monografija / Juozas Skirius ; Lietuvos edukologijos universitetas, Istorijos fakultetas, Visuotinės istorijos katedra
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016 (Vilnius : LEU l-kla)
Apimtis:
498, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm
Pastabos:
Santr. angl.
Bibliogr., p. 481-487, ir išnašose
Asmenvardžių r-klė: p. 489-498
Tiražas 200 egz.
ISSN,ISBN,ISMN:
978-609-471-056-8 (įr.) : 22,11 Eur.
UDK:
32(474.5)(091)"1926/1940"
325.2(73)(=172)(091)"1926/1940"
Tema:
Tautininkai - Politinė veikla - Lietuva
Lietuviai emigrantai - Ryšiai - Lietuva
Lietuviai emigrantai - Politinė veikla - Jungtinės Valstijos
Lietuviai emigrantai - Visuomeninė veikla - Jungtinės Valstijos
Lietuva - Politika ir valdymas - 1918-1940
Lietuva - Emigracija ir imigracija - Valstybės politika
Šifras:
Saugykla : C 16-4474
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai
Užsakyti e. leidinį